T 707 528 8101


gft_img_4.jpg

Textiles  |  Katazome Indigo Panels   |  Era: Meiji